Đurđevački sajam rukotvorina

Nedjelja, 26. lipnja 2022.

NEDJELJA, 26. lipnja 2022.

 

10:00 Starogradska ulica

ĐURĐEVEČKI SAJAM RUKOTVORINA

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca