Đurđevečki sajam rukotvorina

Nedjelja, 28. lipnja 2020.

NEDJELJA, 28. lipnja 2020.

 

10:00 Starogradska ulica

ĐURĐEVEČKI SAJAM RUKOTVORINA

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca