Đurđevečki sajam rukotvorina

Subota, 25. lipnja 2016.

Starogradska ulica 25. lipnja od 10,00 sati

ĐURĐEVEČKI SAJAM RUKOTVORINA

Organizator: TZ Grada Đurđevca