FESTIVAL TRADICIJSKE GLAZBE I FOLKLORA

Subota, 29. lipnja 2019.

SUBOTA, 29. lipnja 2019.

18:30 Trg sv. Jurja

FESTIVAL TRADICIJSKE GLAZBE I FOLKLORA

  • Nastup Hrvatskog tamburaškog orkestra Zelenjaki iz Gerištofa
  • Nastup KUD-a Petar Preradović Đurđevac
  • Nastup ŽVS Đurđevčice
  • Nastup KUD Šumari Vinkovci
    – Nastup Udruge cimbalista Hrvatske

Organizator: KUD Petar Preradović Đurđevac i Turistička zajednica Grada Đurđevca