FUN KIDS ZONE

Petak, 30. lipnja 2017.

PETAK, 30. lipnja 2017. 

17:00-20:00 Trg svetog Jurja

FUN KIDS ZONE

Zabavni animatorski program za najmlađe
Organizator: TZ Grada Đurđevca, Kakva zabava