“Glive s peskov”- Tjedan prirodoslovlja Đurđeveveči peski

Petak, 23. listopada 2015.

U sklopu projekta Tjedan prirodoslovlja Đurđevački peski 23. listopada u 19,00 sati održat će se predavanje za javnost na temu “Glive s peskov”- predavači N. Matočec i Ivana Kušan.