IV. DJEČJI MINI FESTIVAL- predstave za djecu svih uzrasta

Srijeda, 24. listopada 2018.

24. i  26. listopada 2017. Dom kulture Đurđevac

10,00 h  IV. DJEČJI MINI FESTIVAL

Predstave za djecu svih uzrasta

Organizator: Gradsko kazalište Đurđevac