Izbor inozemnih djela iz Donacije Ivana Lackovića Croate

Petak, 28. lipnja 2019.

PETAK, 28. lipnja 2019.

20:00 Muzej Grada Đurđevca

Izbor inozemnih djela iz Donacije Ivana Lackovića Croate

Otvorenje izložbe

Organizator: Muzej Grada Đurđevca