Izložba 20. obljetnica Donacije Ivana Lackovića Croate

Petak, 15. prosinca 2017.

15.12.2017. Muzej Grada Đurđevca
19:00 h Izložba 20. obljetnica Donacije Ivana Lackovića Croate
Organizator: Muzej Grada Đurđevca