IZLOŽBA RADOVA UČENIKA LIKOVNOG NATJEČAJA NA TEMU INOZEMNE IZLOŽBE HUNDERTWASSER I HASEGAWA

Ponedjeljak, 17. listopada 2022.

PONEDJELJAK, 17. listopada 2022.

Muzej Grada Đurđevca

12:00h IZLOŽBA RADOVA UČENIKA LIKOVNOG NATJEČAJA NA TEMU INOZEMNE IZLOŽBE HUNDERTWASSER I HASEGAWA

Izložba je otvorena u suradnji sa Županijskim vijećem likovne kulture KKŽ od 10. do 30. listopada

Organizator: Muzej Grada Đurđevca