Izložba slika i skulptura đurđevačkog slikara uz obljetnicu smrti- Ivan Tomerlin

Petak, 4. studenoga 2022.

PETAK, 4, studenog 2022.

Muzej Grada Đurđevca

19:00h IVAN TOMERLIN

Izložba slika i skulptura đurđevačkog slikara uz obljetnicu smrti

Izložba će biti otvorena od 4. do 27. studenog 2022.

Organizator: Muzej Grada Đurđevca