Izrada božićnog nakita- javna božićna radionica za građane

Petak, 6. prosinca 2019.

6.12.2019. Društveni dom Novo selo Đurđevac

19:00 – 20:00h  IZRADA BOŽIĆNOG NAKITA – javna božićna radionica za građane

Organizator: Udruga ”A je to Đurđevac”