Izrada kolaža prema motivima s tradicijskog tekstilnog rukotvorstva iz Donacije Ivana Lackovića Croate

Srijeda, 2. kolovoza 2023.

Dragi naši predškolci, veliki i mali školarci, kao i svake godine Muzej Grada Đurđevca pobrinuo se da dio svog slobodnog vremena provedete u druženju u utvrdi Stari grad i izvan nje, upoznavanju sadržaja muzeja, izložbama, crtanju i slikanju, posjeti životinja u Sahari i drugim aktivnostima.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno za sve kao i materijal za izradu koji je osigurao Muzej Grada Đurđevca.

Ove srijede izrađujemo kolaž prema motivima s tradicijskog tekstilnog rukotvorstva iz Donacije Ivana Lackovića Croate.