Izrada mozaika

Srijeda, 12. kolovoza 2020.

Ljetna zabava u Muzeju grada Đurđevca – Izrada mozaika od raznih materijala u srijedu 12.8.2020. u 10,00 sati