Javna tribina: održivo gospodarenje otpadom u Gradu Đurđevcu

Četvrtak, 8. prosinca 2022.

U sklopu aktivnosti projekta „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, čiji je korisnik Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., pozivaju se zainteresirani građani na Javnu tribinu na temu „Održivo gospodarenje otpadom u Gradu Đurđevcu“ koja će se održati 8. prosinca 2022. godine u Domu kulture u Đurđevcu s početkom u 16,00 sati.

Na tribini ćete od stručnih osoba kroz prezentaciju, pitanja i odgovore saznati sve o održivom gospodarenju otpadom u našem Gradu.

Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.

Hvala Vam na doprinosu u zaštiti okoliša te se veselimo Vašem dolasku!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Sadržaj ovog poziva isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.