Edukativno predavanje za roditelje – Kako poticati kreativnost kod djece?

Srijeda, 21. svibnja 2014.

Na kraju ovog predavanja roditelji će moći definirati kreativnost, uvidjeti koje su njezine sastavnice te ispitati vlastitu kreativnost. Kroz predavanje biti će prezentiran cijeli niz aktivnosti koje potiču kreativno mišljenje. Roditelji, dođite i budite na kreativnom predavanju o kreativnosti!

Predavač: Marija Sladoljev