“Karavana prijateljstva”

Četvrtak, 25. lipnja 2015.

19:30 – Trg sv. Jurja

Biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana
Organizator: Savez hrvatskih društava u Sloveniji i ZSU Grada Đurđevca