Karavana prijateljstva

Četvrtak, 23. lipnja 2016.

ČETVRTAK, 23. lipnja 2016.

19:30 Trg sv. Jurja

KARAVANA PRIJATELJSTVA

Biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana

Organizator: Savez hrvatskih društava u Sloveniji i ZSU Grada Đurđevca