KARAVANA PRIJATELJSTVA

Četvrtak, 20. lipnja 2019.

ČETVRTAK, 20. lipnja 2019.

 19:30 sati Dvorište utvrde Stari grad

KARAVANA PRIJATELJSTVA

Biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana

Organizator: Savez hrvatskih društava u Sloveniji i ZSU Grada Đurđevca