Karavana prijateljstva: Biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana

Četvrtak, 23. lipnja 2022.

ČETVRTAK, 23. lipnja 2022.

19:30 Dvorište utvrde Stari grad

KARAVANA PRIJATELJSTVA

Biciklistički maraton Vukovar – Ljubljana

Organizator: Savez hrvatskih društava u Sloveniji i ZSU Grada Đurđevca