“Kazališno ljeto” – “Hamlet u pikantnom umaku”

Petak, 17. srpnja 2015.

Satiričko kazalište mladih Slavonski Brod

satira “Hamlet u pikantnom umaku”

Dom kulture Đurđevac 21:00 h