1. kolo Croatia Cupa – konjička utrka u daljinskom jahanju

Subota, 21. travnja 2018.

Subota, 21. travnja

08:00-18:00 h Pored utvrde Stari grad;

  1. kolo Croatia Cupa – konjička utrka u daljinskom jahanju, organizator: Konjički klub Đurđevački graničari