Koncert LADO

Srijeda, 8. studenoga 2023.

Sportska dvorana Strukovne škole Đurđevac

19:00 – KONCERT LADO

Organizator: Ministarstvo kulture i medija, Turistička zajednica Grada Đurđevca