Koncert – Pravila igre

Petak, 23. lipnja 2023.

PETAK, 23. lipnja 2023.

21:30 Trg sv. Jurja

KONCERT – PRAVILA IGRE

Pregrupa: Enigma band

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca