Koncert učenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić, PO Đurđevac

Četvrtak, 20. prosinca 2018.

20.12.2018. Muzej Grada Đurđevca
16:30 h KONCERT UMJETNIČKE ŠKOLE „FORTUNAT PINTARIĆ“
Organizator: Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“ PO Đurđevac