Koncert umjetničke škole Fortunat Pintarić

Četvrtak, 22. prosinca 2016.

22.12.2016. Dom kulture Đurđevac
16:30 h Koncert umjetničke škole „Fortunat Pintarić“
Koncert polaznika umjetničke škole „Fortunat Pintarić“
Organizator: Umjetnička škola „Fortunat Pintarić“