Kreativ saga: Kreativna tematska radionica String art

Utorak, 3. listopada 2023.

UTORAK, 3. listopada 2023.

Društveni dom Novo selo

18:00 KREATIV SAGA

Kreativna tematska radionica String art

Organizator: Udruga A-je to art Podravina