Kreativ saga: Izrada bordura

Utorak, 24. listopada 2023.

UTORAK, 24. listopada 2023.

Društveni dom Novo selo

18:00 KREATIV SAGA

Kreativna tematska radionica Izrada bordura

Organizator: Udruga A-je to art Podravina