Kreativ saga: Kreativna tematska radionica umrežavanja

Utorak, 17. listopada 2023.

UTORAK, 17. listopada 2023.

Društveni dom Novo selo

18:00 KREATIV SAGA

Kreativna tematska radionica umrežavanja

Organizator: Udruga A-je to art Podravina