Kreativ saga: Rad koncem

Utorak, 10. listopada 2023.

UTORAK, 10. listopada 2023.

Društveni dom Novo selo

18:00 KREATIV SAGA

Kreativna tematska radionica Rad koncem

Organizator: Udruga A-je to art Podravina