Kreativ saga: Rad sa satenskim trakama

Utorak, 26. rujna 2023.

UTORAK, 26. rujna 2023.

Društveni dom Novo selo

18:00 KREATIV SAGA

Kreativna tematska radionica Rad sa satenskim trakama

Organizator: Udruga A-je to art Podravina