Martinje u Hotelu Picok

Subota, 12. studenoga 2022.

SUBOTA 12. studeni 2022., Hotel Picok

20:00 h MARTINJE U HOTELU PICOK

Bogat ceremonijalni, enogastronomski i glazbeni program

* Prijave na tel. 048/672 200, ili na mail: info@hotel-picok.hr

Organizator: Hotel Picok