Martinje u Hotelu Picok

Subota, 5. studenoga 2022.

SUBOTA, 5. studenog 2022. godine

Hotel Picok

20:00 MARTINJE U HOTELU PICOK

Bogat ceremonijalni, enogastronomski i glazbeni program

* Prijave na tel. 048/672 200, ili na mail: info@hotel-picok.hr

Organizator: Hotel Picok