Međunarodni praznik rada

Srijeda, 1. svibnja 2019.

Srijeda, 01. svibnja

10:00 h Park šuma Borik;

MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Podjela prvomajskog graha uz nastup TS Dravski Pajdaši

Organizatori: Turistička zajednica Grada Đurđevca i Grad Đurđevac