Monodrama Joška Ševe: Govorite li hrvatski?

Nedjelja, 23. kolovoza 2020.

Utvrda Stari grad

20.00h GOVORITE LI HRVATSKI?

Monodrama

Autor i glumac: Joško Ševo

Organizator: TZ Grada Đurđevca i Stari grad d.o.o.