OBILJEŽAVANJE 40 GODINA FILMSKIH VEČERI U SVETOJ ANI

Petak, 9. studenoga 2018.

PETAK, 9. studeni 2018., Društveni dom Sv. Ana

u 19,00 sati – OBILJEŽAVANJE 40 GODINA FILMSKIH VEČERI U SVETOJ ANI

– prikaz dokumentarnih filmova i fotografija nastalih u Sv.Ani krajem 70-ih i početkom 80-ih godina

Organizator: MO Sveta Ana