Osamljenost i zabrinutost kod mladih

Utorak, 8. studenoga 2022.

UTORAK, 8. studeni 2022.

Gradska knjižnica Đurđevac

14:00h OSAMLJENOST I ZABRINUTOST KOD MLADIH

Edukativno predavanja za učenike drugih razreda Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac – Predavačica: Veronika Kirin Tišljar, psihologinja