Otvaranje izložbe Hommage a Picasso

Petak, 13. travnja 2018.

Petak, 13. travnja

Muzej Grada Đurđevca;

Otvaranje izložbe Hommage a Picasso, organizator: Muzej Grada Đurđevca

Izložba je otvorena od 14. travnja do 30. rujna 2018. godine