Otvaranje klizališta u Đurđevcu

Petak, 9. prosinca 2022.

9.12.2022. Trg sv. Jurja

15:00 h OTVARANJE KLIZALIŠTA

Klizalište će biti otvoreno svaki dan od 9.12.2022. do 8. 1. 2023.

Poduka klizanja uz najavu treneru Mariu Lončariću 095/813 48 72

Organizatori: Grad Đurđevac, TZ Grada Đurđevca i Stari grad d.o.o.