Otvorenje izložbe božićnih jaslica Božiću ususret 2019.

Petak, 20. prosinca 2019.

20.12.2019. Muzej Grada Đurđevca

19:00 h BOŽIĆU USUSRET 2019.

Otvorenje izložbe božićnih jaslica

Organizatori: Udruga Peski-Art Đurđevac i Muzej Grada Đurđevca