Otvorenje Izložbe Udruge željezničara slikara Plavo svjetlo Zagreb

Petak, 9. listopada 2015.

U petak 9. listopada u 19 sati u Muzeju Grada Đurđevca otvorit će se izložba Udruge željezničara slikara Plavo svjetlo Zagreb. Ovom će se osebujnom izložbom Udruga predstaviti đurđevačkoj publici.  Izložba je otvorena do 1. studenog 2015.

 Udruga željezničara slikara Plavo svjetlo Zagreb osnovana je 20. ožujka 1997. i broji 30 članova isključivo zaposlenika i umirovljenika Hrvatskih željeznica. Članovi su iz različitih gradova  Hrvatske,  Zagreba, Velike Gorice, Jastrebarskog, Samobora, Siska, Koprivnice, Varaždina, Otoka kod Vinkovaca, Osijeka,  Rijeke, Knina i Splita.  Udruga neprekidno djeluje od osnutka te je do sada održala 55 skupnih izložaba. Osim hrvatskoj likovnoj publici predstavila se i na šest međunarodnih  izložaba u Europi (Francuska, Italija, Belgija, Njemačka, Mađarska, Češka), a ove se godine priprema za međunarodnu izložbu u Parizu.