“Picoki na pesku”

Petak, 26. lipnja 2015.

17:00 h – Odbojkaško igralište OŠ Grgura Karlovčana

Odbojkaški turnir
Organizator: Lidija Martinčić i Iva Kožarić