“Podravina od leta do leta”

Nedjelja, 28. lipnja 2015.

17:00 – Ulica S. Radića -Trg sv. Jurja

Povorka aranžiranih kola i defile oldtimer traktora
Organizator: TZ Grada Đurđevca