PODRAVINA OD LETA DO LETA

Nedjelja, 30. lipnja 2019.

NEDJELJA, 30. lipnja 2019.

17:00 Ulica S. Radića, Trg sv. Jurja

PODRAVINA OD LETA DO LETA

Povorka aranžiranih kola i oldtimer traktora

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca