Podravina od leta do leta

Nedjelja, 28. lipnja 2020.

NEDJELJA, 28. lipnja 2020.

 

17:00 Ulica S. Radića, Trg sv. Jurja

PODRAVINA OD LETA DO LETA

Povorka aranžiranih kola i oldtimer traktora

Organizator: Turistička zajednica Grada Đurđevca