Polaganje vijenca u povodu Dana grada

Petak, 21. travnja 2023.

Petak, 21. travnja

09:00 h Gradsko groblje Đurđevac

Polaganje vijenaca