Pozvale so dekle dečke- koncert ženskih ansambala ŽVS Đurđevčice, Katarene i gostiju

Petak, 23. lipnja 2023.

PETAK, 23. lipnja 2023.

19:30 Dom kulture Đurđevac

POZVALE SO DEKLE DEČKE

Koncert ženskih ansambala ŽVS Đurđevčice, Katarene i gostiju

Organizator: KUD Petar Preradović