Predavanje iz ciklusa: Iz moje zavičajnosti – Urbani razvoj Đurđevca

Srijeda, 14. listopada 2015.

U srijedu 14. listopada u Muzeju Grada Đurđevca u 18 sati održati će se predavanje iz ciklusa: Iz moje zavičajnosti – Urbani razvoj Đurđevca. Predavanje će održati Nikola Cik, prof. povijesti, a neke od tema će biti: Đurđevačka utvrda Stari grad kao mjesto koncentracije stanovništva u 16. i 17. st. – Civilno naselje –  Nazivi rajona naselja – Širenje naselja u 19. st. – Osvrt na aktualni urbanistički plan Grada Đurđevca.