Predstavljanje dječje slikovnice “Legenda o Picokima”

Petak, 26. lipnja 2015.

19:00 – Muzej Grada Đurđevca, galerijski prostori

Predstavljanje dječje slikovnice skupine autora
Organizator: Muzej Grada Đurđevca