Predstavljanje Erasmus projekta Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac.

Srijeda, 12. listopada 2022.

 SRIJEDA, 12. listopada 2022.

Gradska knjižnica Đurđevac

12:00h MISLI NA SEBE. ČITAJ.

Edukativno predavanje za učenike prvih razreda Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac. Predavačica: Dušanka Vergić, prof. i dipl. knjižničar